خانه ترند بایگانی براساس دسته بندی ترندینگ یوتیوب
ترندینگ توئیتر ترندینگ یوتیوب

سوتی ها و حواشی منظره های انتخابات ریاست جمهوری 1400

در مناظره های پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ کاندیداهای ریاست جمهوری طبق معمول به تخریب یکدیگر پرداختند و رسوایی هایی را رو کردند تا بتوانند رای رقیب خود را کم کنند و برنده انتخابات شوند. خیلی از از کاندیداها نیز سوتی هایی دادند که بسیار ترند شد. یکی از این بحث ها که […]