خانه برچسب نوشته ها ترند روز
ترندینگ گوگل

ترند روز جهان انتخابات در ایران !

چخبر از انتخابات ؟ ترند روز جهان انتخابات در ایران است! هزاران هزار نفر چه مخالف و موافق انتخابات در شبکه‌های اجتماعی و گوگل مشغول اطلاعات آفرینی در باره این حوزه هستند. ترند انتخابات ایران هر چهارسال یکبار خیلی رونق می‌گیرد! خیلی‌ها با هشتک رای بی رای مخالف انتخابات و اصطلاحاً برانداز هستند و